Linggo, Marso 6, 2011

Ang Dalaginding (maikling kwento tungkol sa pag - ibig)

 Maglagay ng mga makabuluhang sagot sa bawat aytem. Ibase ito sa iyong karanasan o di kaya'y karanasan ng ibang taong kakilala mo.

Mga Sitwasyon:a.    Nasa ikaapat na taon ka pa lamang sa mataas na paaralan subalit gusto ng iyong mahal na magtanan na kayo at magsimula ng pamilya. Pareho kayong nag – aaral at a hanapbuhay subalit natatakot ka rin sa banta niyang kapag di ka pumayag ay hudyat na ito ng inyong paghihiwalay. Ano ang gagawin mo? Tama bang umayaw ka sa kanyang balak ngunit sobra kang masasaktan sapagkat napakaimportante sa iyo ng inyong pinagsamahan at alam mo sa sarili mo na talagang tunay mo na siyang mahal? O sumama ka sa kanya at haharapin ang mga hirap na dadanasin?

b.    Napansin ng iyong mga magulang na bumaba ang iyong grado sa paaralan mula ng ika’y nagkaroon ng minamahal. Nauubos kasi ang oras mo sa pakikipag- text at pakikipag – usap sa kanya sa telepono man o sa personal. Pinayuhan kang pag – ukulan muna ng pansin ang iyong pag – aaral. Ano ang gagawin mo?

c.    Ang binata o dalagang nagugustuhan mo ay iyong kaibigan interesado at alam mong nagugustuhan din ito ng kaibigan mo. Sa iyo nagsasabi ng kanyang damdamin ang taong ito. Alam mong may magagawa ka upang mapaglayo ang dalawa dahil marami kang masasabing kasiraan ng kaibigan mo. Ano ang gagawin mo? Magpaparaya ka na lang ba? At hahayaan mong mawala ang  iyong minamahal? O itutuoy mo ang paninira sa iyong kaibigan upang mawala ang pagkagusto ng iyong minamahal sa kanya?

1 komento:

  1. Ito ay masasabing isang halimbawa ng akdang maaaring masuri ng teoryang romantisismo sapagkat ito ay naglalahad ng pagpaplbas ng isang damdamin.

    TumugonBurahin